Koncert v rotundě

14.11.2013 19:10

Přečtěte si článek o našem koncertu ve Starém Plzenci

https://www.artrelax.net/view.php?nazevclanku=lampiony-deti-ozarily-rotundu-ve-starem-plzenci-zahrala-kapela-cavalla-canor&cisloclanku=2013110004